Tripuck Kullanım Şartları

Hizmet Şartlarımız hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duymanız veya sorularınız varsa, lütfen bizimle e-posta yoluyla bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin: https://www.tripuck.com/bize-ulasin/.

Giriş

Bu web sitesinin kullanım ve şartları; Bu web sitesini kullanarak, bu kayıt ve şartları tam ve eksiksiz olarak kabul etmiş oluyorsunuz. Bu hüküm ve koşullara veya bu hükümlerin herhangi bir bölümüne katılmıyorsanız, bu web sitesini kullanmamalısınız.

Bu web sitesini kullanabilmek için en az 18 [on sekiz] yaşta olmalısınız. Bu web sitesini kullanarak ve bu hüküm ve koşulları kabul ederek, en az 18 yaşında olduğunuzu garanti ve beyan edersiniz.

Web sitesini kullanma lisansı

Aksi belirtilmediği sürece www.tripuck.com ve / veya lisans verenleri, bu sitede yayınlanan fikri mülkiyet haklarına ve www.tripuck.com sitesinde kullanılan materyallere sahiptir. Aşağıdaki lisansa tabi olarak, tüm bu fikri mülkiyet hakları saklıdır.

Aşağıda ve diğer hüküm ve koşullarda belirtilen kısıtlamalara tabi olarak kişisel kullanımınız için web sitesinden sayfalar, dosyalar veya diğer içerikleri görüntüleyebilir, yalnızca önbelleğe alma amacıyla indirebilir ve yazdırabilirsiniz.

Yapmamalısın:

 • bu web sitesindeki materyalleri ne basılmış ne de dijital ortamda veya belgelerde (başka bir web sitesinde yayınlama da dahil olmak üzere) yeniden yayınlamak;
 • web sitesinden malzeme satmak, kiralamak veya alt lisans vermek;
 • Web sitesindeki herhangi bir materyali halka göstermek;
 • ticari amaçla bu web sitesinde yer alan materyalleri çoğaltmayın, kopyalamayın;
 • web sitesindeki herhangi bir materyali düzenlemek veya başka türlü değiştirerek yayınlamak;
 • Bu web sitesinden materyali yeniden dağıtma - özellikle yeniden dağıtılması için açıkça sunulan içerik hariç olmak üzere; veya
 • iframe'lerin veya ekran tasarımcılarının kullanımıyla bu web sitesinin herhangi bir bölümünü yeniden yayınlamayın veya çoğaltmayın.

İçeriğin yeniden dağıtılması için özel olarak hazırlandığı yerlerde, içerik yalnızca kuruluşunuz içinde dağıtılabilir.

Kabul edilebilir kullanım

Bu web sitesini, web sitesine zarar vermesine veya sebep olabileceği herhangi bir şekilde kullanmamalısınız veya www.tripuck.com'un erişilebilirliğinin veya erişilebilirliğinin bozulmamalıdır. Yasadışı illegal, hileli veya zararlı veya herhangi yasa dışı, hileli veya zararlı amaç veya aktivite ile bağlantılı olarak herhangi bir şekilde. kullanamazsınız.

Bu web sitesinde kötü niyetli bilgisayar yazılımı herhangi bir casus yazılımı, bilgisayar virüsü, Truva atı, solucan, tuş vuruşu, rootkit veya diğerlerinden oluşan herhangi bir materyali kopyalamak, depolamak, barındıracak, iletmeyecek, göndermeyecek, gönderemez, yayınlayamaz veya dağıtamazsınız.

www.tripuck.com'un yazılı izni olmaksızın, bu web sitesinde veya bu siteyle ilgili olarak herhangi bir sistematik veya otomatik veri toplama faaliyeti yürütmemelisiniz.
Bu içerir:

 • scraping
 • veri madenciliği
 • veri çıkarımı
 • veri toplama
 • 'çerceveleme' (iframes)
 • Article 'Spinning'

İstenmeyen ticari işlemler iletmek veya göndermek için bu web sitesini veya herhangi bir bölümünü kullanmamalısınız.

Bu internet sitesini www.tripuck.com'un yazılı izni olmaksızın pazarlamayla ilgili herhangi bir amaçla kullanmamalısınız.

Kısıtlı erişim

Bu web sitesinin belirli alanlarına erişim kısıtlıdır. www.tripuck.com, bu web sitesinin belirli alanlarına veya bizim takdirimize bağlı olarak, tüm web sitesine erişimi kısıtlama hakkını saklı tutar. www.tripuck.com, bu politikayı önceden bildirmeksizin değiştirebilir veya düzenleyebilir.

www.tripuck.com, bu web sitesinin veya diğer içeriğin veya hizmetlerin kısıtlı alanlarına erişmenize izin vermek için bir kullanıcı kimliği ve şifresi sağlıyorsa, kullanıcı kimliğinin ve şifrenin gizli kalmasını sağlamanız gerekir. Şifreniz ve kullanıcı kimliği güvenliğinizden yalnızca siz sorumlusunuz.

www.tripuck.com, kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı www.tripuck.com'un takdirine bağlı olarak bildirim veya açıklama yapılmaksızın devre dışı bırakabilir.

Kullanıcı içeriği

Bu kayıt ve koşullarda, "kullanıcı içeriğiniz", bu web sitesine gönderdiğiniz herhangi bir amaç için (sınırlama olmaksızın metin, resim, ses materyali, video materyali ve görsel-işitsel materyali kapsar) anlamına gelir.

Kullanıcı içeriğini mevcut veya gelecekteki herhangi bir medyada kullanmak, çoğaltmak, uyarlamak, yayınlamak, tercüme etmek ve dağıtmak için www.tripuck.com'a dünya çapında, geri alınamaz, münhasır olmayan, telif ücretsiz bir lisans veriyorsunuz. Aynı zamanda, www.tripuck.com'a bu haklardan alt lisans verme ve bu hakların ihlalinden dolayı bir karar alma hakkı vermiş olursunuz.

Kullanıcı içeriğiniz yasadışı veya kanunlara aykırı olmamalı, herhangi bir üçüncü tarafın yasal haklarını ihlal etmemelidir ve size veya www.tripuck.com'a veya üçüncü bir tarafa karşı (her durumda, geçerli herhangi bir hukuki düzenlemeye tabi olarak) yasal işlem yapmaya muktedir olmamalıdır.

Herhangi bir tehdit veya fiili hukuki işlem veya benzer bir şikayet konusu olan veya hiç web sitesinde herhangi bir kullanıcı içeriği göndermemelisiniz.

www.tripuck.com, bu web sitesine sunulan veya www.tripuck.com sunucularında saklanan veya bu web sitesinde barındırılan veya yayınlanan herhangi bir materyali düzenleme veya kaldırma hakkını saklı tutar.

www.tripuck.com'un kullanıcı içeriğiyle ilgili bu kayıt ve koşullardaki haklarından www.tripuck.com, bu web sitesinde bu tür içeriğin sunulması veya bu içeriğin yayınlanmasını izlemekle yükümlü değildir.

Ganti kapsamı dışı

Bu web sitesi, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın "olduğu haliyle" açık veya zımni olarak verilmektedir. www.tripuck.com, bu web sitesi veya bu web sitesinde verilen bilgi ve materyallerle ilgili hiçbir beyan veya garanti vermemektedir.

Yukarıdaki paragrafın genel niteliğine halel getirmeksizin, www.tripuck.com aşağıdakileri garanti etmez:

 • bu web sitesi sürekli olarak kullanılabilir veya mevcut durumda; veya
 • bu sitedeki bilgilerin eksiksiz, doğru veya yanıltıcı olmadığını.

Bu web sitesinde yer alan hiçbir şey, herhangi bir tür teşkil anlamına gelmez veya teşkil eder. Herhangi bir hukuki, finansal veya tıbbî sorunla ilgili olarak tavsiye almak isterseniz, uygun bir profesyonele danışmalısınız.

Kısmi Sorumluluk

www.tripuck.com, bu web sitesinin içeriği veya bu web sitesiyle bağlantılı olarak veya sizinle bağlantılı olmak üzere (temas yasası olsun, haksız fiiller veya başka türlü olursa olsun) sorumlu olmayacaktır:

 • herhangi bir doğrudan kayıp için web sitesinin ücretsiz sunulduğu ölçüde;
 • dolaylı, özel veya dolaylı zararlar için; veya
 • gelir, kâr veya öngörülen tasarruflar, sözleşmeler veya iş ilişkileri kaybı, şöhret veya şerefiye kaybı veya bilgi veya verilerin yitirilmesi veya bozulması gibi herhangi bir iş kayıpları için.

Bu sorumluluk sınırlamaları, www.tripuck.com'un potansiyel kaybından açıkça haberdar edilmiş olsa bile geçerlidir.

İstisnalar

Bu web sitesinde yer alan herhangi bir feragatname, yasaların ima ettiği herhangi bir garantiyi, hariç tutmanın veya sınırlamanın yasalara aykırı olacağını dışlar veya sınırlar; Bu sitede verilen reddi hiçbir şey Tripuck Turizm Tic'in sorumluluğunu dışlar veya sınırlar. Ltd Şti. Herhangi bir bakımdan:

 • www.tripuck.com'un veya onun temsilcilerinin, çalışanlarının veya hissedarlarının / sahiplerinin ihmali sonucu ölüm veya kişisel yaralanma;
 • www.tripuck.com'un sahtekârlığı veya hileli yanlış beyanı; veya
 • www.tripuck.com'un sorumluluğunu hariç tutmak veya sınırlandırmak veya sınırlamaya teşebbüs etmek veya sınırlamaya yönelik olarak yasadışı veya yasa dışı olması durumunda.

Uygulanabilirlik

Bu web sitesini kullanarak, bu web sitesinin sorumluluk reddi beyanında yer alan yükümlülüklerin hariç tutulması ve sınırlandırılmasının makul olduğunu kabul edersiniz.

Makul olduklarını düşünmüyorsanız, bu web sitesini kullanmamalısınız.

Diğer taraflar

Sınırlı bir sorumluluk şirketi olarak, www.tripuck.com'un memurlarının ve çalışanlarının kişisel sorumluluklarını sınırlama konusuna ilgi duyduğunu kabul edersiniz. Web sitesiyle bağlantılı olarak zarar gördüğünüz zararlarla ilgili olarak, www.tripuck.com'un memurlarına veya çalışanlarına karşı herhangi bir talep doğurmayacağınızı kabul ediyorsunuz.

Önceki paragrafa halel getirmeksizin, bu web sitesinin sorumluluk reddi beyanında belirtilen garantilerin ve sorumluluğun sınırlandırılmasının www.tripuck.com'un görevlilerini, çalışanlarını, acentelerini, yan kuruluşlarını, haleflerini, görevlendiricilerini ve taşeronlarını ve ayrıca www.tripuck.com'ı koruyacağını kabul edersiniz.

Uygulanamaz hükümler

Bu web sitesinin feragatnamesinin herhangi bir hükmünün yürürlükteki yasalar uyarınca uygulanamaz veya bulunması halinde, bu web sitesinin feragatnamesinin diğer hükümlerinin uygulanabilirliğini etkilemez.

Tazminat

www.tripuck.com'u tazmin etmektesiniz ve www.tripuck.com'u herhangi bir kayıp, hasar, masraf, yükümlülük ve masrafa karşı (legal masraflar ve www.tripuck.com tarafından üçüncü şahıslara ödenen masraflar da dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın) tazmin etmeyi taahhüt ediyorsunuz. www.tripuck.com'un hukuk müşavirlerinin tavsiyesi üzerine bir iddia ya da anlaşmazlığın çözülmesi), www.tripuck.com tarafından tarafınıza herhangi bir ihlalden doğan ya da bu hüküm ve koşulların herhangi bir hükmünden kaynaklanan herhangi bir iddia bu hüküm ve koşulların herhangi bir hükmünü ihlal ettiniz.

Bu şart ve koşulların ihlali

Www.tripuck.com'un bu kayıt ve koşullardaki diğer haklarına halel getirmeksizin, bu kayıt ve koşulları herhangi bir şekilde ihlal ederseniz, www.tripuck.com ihlali ele almak için www.tripuck.com'un uygun gördüğü eylemi gerçekleştirebilir, web sitesine erişiminizi askıya alma, web sitesine erişmenizi yasaklama, IP adresini kullanan bilgisayarları web sitesine erişmesini engelleme, internet servis sağlayıcınıza başvurarak web sitesine erişiminizi engelliyor ve / veya size karşı mahkeme işlemleri başlatmasını isteme gibi.

Varyasyon

www.tripuck.com, zaman zaman bu hüküm ve koşulları değiştirebilir. Bu web sitesinin revize edilmiş şart ve koşullarının yayınlandığı tarihten itibaren bu web sitesinin kullanımı için gözden geçirilmiş hüküm ve koşullar geçerli olacaktır. Geçerli sürüm hakkında bilgi sahibi olmak için lütfen bu sayfayı düzenli olarak kontrol edin.

Atama

www.tripuck.com, www.tripuck.com'un size bildirmeden veya rızasını almadan bu kayıt ve koşullardaki haklarını ve / veya yükümlülüklerini devredebilir, alt sözleşme yapabilir veya başka şekilde işlem yapabilir.

Bu hüküm ve koşullar altındaki haklarınızı ve / veya yükümlülüklerinizi devir, alt sözleşme yapamaz veya başka şekilde işlemezsiniz.

Bölünebilirlik

Bu hüküm ve koşulların bir hükmü, herhangi bir mahkeme veya diğer yetkili makamlar tarafından kanunsuz ve / veya uygulanamaz olarak belirlenirse, diğer hükümler yürürlükte kalacaktır. Herhangi bir yasadışı ve / veya uygulanamaz hüküm yasa dışı veya uygulanabilir bir hüküm olursa, bunun bir bölümü silinmişse, bu bölüm silinmiş sayılacak ve geri kalan kısım yürürlükte kalacaktır.

Tüm anlaşma

Bu hüküm ve koşullar, www.tripuck.com'un Gizlilik Politikası ile birlikte, bu web sitesini kullanımınızla ilişkili olarak sizinle www.tripuck.com arasındaki tüm sözleşmeyi oluşturmaktadır ve bu web sitesini kullanımınızla ilgili önceki tüm sözleşmelerin yerini almıştır.

Kanun ve yargı

Bu hüküm ve koşullar Antalya'nın yasalarıyla düzenlenecek ve bu yasalar uyarınca yorumlanacak ve bu hüküm ve koşullarla ilgili herhangi bir anlaşmazlık, Antalya'daki mahkemelerin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.

Bu web sitesi hakkında Şartlar

Kullanım şartları Privacy Policy Online.

www.tripuck.com's details

kullanılarak hazırlanmış olup İngilizce'si geçerlidir.
www.tripuck.com'un tam şirket adı Tripuck Turizm Tic. Ltd Şti'dir.

www.tripuck.com, Antalya, Türkiye'de KAYIT NUMARASI kayıt numarası ile kayıtlıdır.

Tripuck Turizm Tic. Ltd Şti .'nin kayıtlı adresi

  Guzeloluk Mah 1830 Sk. Muratpaşa

 

www.tripuck.com adresine e-posta adresinden ulaşabilirsiniz. bu Hizmet Şartları belgesinin en üstünde.

Tripuck aynı anda birçok seyahat sitesinden fiyatları karşılaştırıp en doğru kararı vermenize yardımcı olur. Seyahatinizi Tripuck ile planlayın!