Dünyanın Yüzölçümü En Büyük Ülkeleri

Dünya genelinde yüzölçümünün 510.100.000 kilometrekare olduğu bilinirken bu verilerin içerisinde küçük ve büyük ülkelerin bulunduğu da gözlemlenen veriler arasında yer almaktadır. Toplam dünya yüzölçümü oranı içerisinde yer alan birtakım ülkelerin oldukça küçük yüzölçümlerine sahip olduğu görülürken bazı ülkelerin dünya içerisinde oldukça büyük yüzölçümlerine sahip oldukları bilinmektedir. Birleşmiş Milletlerin kayıtlarına göz atıldığında güncel verilere dayanarak Dünya’da toplamda 208 ülke olduğu ifade edilmektedir. 208 ülke içerisinde yer ve en büyük yüzölçümüne sahip olan ülkeler aşağıda açıklanmıştır. Açıklanan ülkeler içerisinde dünya yüzölçümü en büyük ülke listesinde Antarktika 2. sırada yer alsa da kendi içerisinde egemenliğe sahip olduğu için Avrupa Birliği tarafından yüzölçümü verilerine dâhil edilmemektedir.

Dünyanın Yüzölçümü En Büyük Ülkeleri

Rusya

Rusya Dünya’da yüzölçümü en büyük ülke olmasıyla beraber listenin en başında yerini almaktadır. 17.098.242 kilometrekare alan kapladığı bilinen Rusya yüzölçümünde dünyada en fazla yere sahip olması ile birlikte en çok komşuya sahip olan ülkelerin en başında gelmektedir. Rusya’nın sahip olduğu topraklar kara yüzölçümünün %10,995’ine denk gelerek her 100 metrekare de 11 toprağın Rusyalılara ait olduğu yüzölçümü bilgileri arasında yer almaktadır.

Rusya Asya kıtasının oldukça büyük bir bölümünü kaplarken Doğru Avrupa toprakları üzerinde de yayılım sağlayarak yüzölçümü ile bu bölgelerde yer alma özelliğine sahiptir. Dünyanın yüzölçümü en büyük ülkesi hangisidir sorusuna doğrudan cevap veren Rusya’nın Kara sınırlarının toplamı 22.125.3 kilometredir. Ülkenin Kuzeybatı yönünde Norveç, Finlandiya Batı yönünde ise Polonya, Estonya, Litvanya, Letonya, Beyaz Rusya yer almaktadır. Rusya’nın Güneybatıdaki komşularına yer verildiğinde karşımıza Ukrayna çıkarken Güneyde Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Çin, Moğolistan ve Kuzey Kore ile komşu olduğu görülmektedir.  Ülkenin deniz komşuları Japonya ve ABD ülkeleridir. Ülkenin etrafını kaplayan denizler Kuzey yönünde Kuzey Buz Denizi, Kara, Laptav, Sibirya ve Çukçi’dir. Rusya’yı Doğu yönünde çevreleyen denizlerin ise Okhotsk ve Japon Denizleri olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda Güneyde ve Güneybatıda Hazar, Azak ve Karadeniz ülkeyi çevreleyen denizler olarak ön plana çıkmaktadır. Ülkenin Kuzeybatıdaki denizi ise Baltık Denizidir. Verilen bilgilerden de anlaşıldığı üzere Rusya yalnızca Dünya’da yüzölçümü en büyük olan ülke özelliğine sahip değildir. Aynı zamanda topraklarıyla denizleri çevreleyen en büyük kıta ülkesi olma özelliğini de bünyesinde taşımaktadır.

Rusya yüzölçümü özellikleriyle dağlık ve tepelik bir konumu yansıtmaktan çok ormanlık ve ovalık konuma sahip olarak yüzölçümü en büyük ülke olarak 1. Sıradan yerini almaktadır. Ülkenin nehirleri su debileri en yüksek olma özelliğini taşırken bu nehirler Lena, Yenisey, Ob ve Volga adıyla bilinmektedir. İlgili nehirlerin ülkede Kuzeyden Güneye doğru bir uzantı içerisinde olduğu görülmektedir. Ülke dünya üzerinde yüzölçümü en büyük ülke olmakla yetinmeyerek yine dünyanın en büyük ormanlık alanına sahip olmaktadır. Ülkenin sahip olduğu ormanlık alan verilerinin ise güncel olarak 850 milyon hektar olduğu bilinmektedir. Ormanlık alanlarla ile birlikte Rusya’nın bitki örtüsünün Kuzeyden Güney yönüne doğru ayırt edilebilecek farklılıkla değiştiği görülmektedir. Tayga ormanları ülkede Baltık Denizinden Büyük Okyanusa kadar uzantı göstermektedir. Bu ormanları bir diğer bitki örtüsü olan stepler takip etmektedir. Güneye doğru gidildiğinde stepler yerini geniş kara orman kuşağına bırakarak yer bulur. Ülkenin tatlı suları dünya tatlı suları içerisinde dörtte biri kadar yer kaplamaktadır. Rusya derinlik bakımından yer alan Baykal Gölü ile yine Dünyada 1. sıradan yerini almaktadır. Baykal Gölü büyüklüğü açısından değerlendirildiğinde ise ikinci sıraya 31.500 kilometrekare ile ve 640 kilometre kıyı uzunluğu ile oturmaktadır.

18 ülkeye sınırı olan ülkenin çevrelediği alan Türkiye’nin 21 katını ifade ederken yüzölçümünün Plüton gezegeninden daha büyük olduğu bilgileri önem taşıyan açıklamalar arasındadır. Ülkenin yüzölçümü açısından değinilen bilgileri arasında haritada göründüğünden %53 daha küçük bir alana sahip olduğu özellikleri bulunurken bu durumun yerkürenin Merkator projeksiyonu ile haritada düzleştirilme sonucu kaynaklandığı bilinmektedir. Rusya’nın yüzölçümünün büyüklüğünü ülkede bulunan 11 saat dilimi doğrudan ifade etmektedir. 11 farklı saat dilimini benimseyen ve bu saat dilimlerini güncel olarak kullanan Rusya’ da bir ucunda yaşanan olay diğer ucuna saatler sonra ya da herhangi bir olaydan saatler önce yansıyabilmektedir. Dünya üzerinde bu kadar çok saat dilimine sahip olan bir ülke bulunmazken bu açıdan da Rusya’nın birinciliği elden bırakmadığı gözlemlenmektedir. Ülkenin yüzölçümü büyüklüğüne etkileyici bir şekilde yansıyan bir diğer bilgi ise demiryolu ile Moskova’dan Vladivostok’ a ulaşmanın 6 saat sürdüğü bilgisidir. Yol uzunluğunun bu güzergâhta 10 bin kilometreye kadar sürdüğü bilinmektedir.

Başkenti Moskova olan ülkenin kış koşullarının ağır ve soğuk geçtiği yer alan bilgiler arasındayken dört iklim kuşağında bulunduğu da bilinen bir diğer özelliğini yansıtmaktadır. Rusya dünya yüzölçümü sıralaması içerisinde yerini 1. Sıradan korurken yüzölçümü en büyük olan ülkenin nüfus yoğunluğu açısından bu durum söz konusu olmadığı görülür. Nüfus yoğunluğu açısından Dünya’ da 9. sırada yer alan Rusya’nın toplam nüfusu 01.01.2021 verilerine göre 146.171.015 kişiden oluşmaktadır. Bu rakam ülkenin Dünya nüfusuna oranının %1,86 oranını oluşturmaktadır.

Dünya’nın en büyük yüzölçümüne sahip olan ülkenin ana dili Rusça olmakla birlikte buna ek olarak İngilizce, Almanca, İtalyanca ve Fransızca dillerinin konuşulduğu da ülke adına bilinmektedir. Ülkenin resmî para birimi Rus Rublesi’ni oluştururken ülkede yaygın olarak görülen dinin Hristiyanlık olduğu da Rusya açısından yer alan bilgiler arasında göstermektedir.

Kanada

Kanada Dünya’ da yüzölçümü en büyük olan ülkeler arasında 2. sırada yer almaktadır. Bulunduğu sıralama ile birlikte Rusya’nın 17.098.242 kilometrekarelik rakamlarını takip ederek 9.984.670 kilometrekare rakamıyla Dünya’da oldukça büyük bir alanı kaplamaktadır. Ülkenin kara parçasını bu yüzölçümü içerisinde %91,1 ifade ederken %8,9’unu su oluşturmaktadır. Ülke dünya yüzölçümü en büyük ülke kapsamında sırasını ikincilikle Kuzey Amerika’nın Kuzeyinde, Kuzey Atlas Okyanusunun ve Kuzey Büyük Okyanusun arasında olma özelliği almaktadır. ABD’nin de kuzeyinde yer alan ülkenin topraklarının birçoğunun kullanım dışında olduğu bilinmektedir. Ülkenin birinciliği koruduğu özelliğinin dünyanın en uzun kıyı şeridine sahip olması ifade ederken Amerika kıtasının da en büyük ülkesi olma konumun taşıdığı görülmektedir.  Kıyı şeridi 202.080 kilometre olan ülkenin komşuları arasında Doğusunda Atlas Okyanusu bulunurken Batısında Pasifik Okyanusu yer almaktadır. Ülkenin Kuzeyinde Alaska ve Kuzey Buz Denizinin yer aldığı gözlemlenirken Güneyinde ABD’nin bulunduğu görülmektedir. Kanada’nın Atlas Okyanusundan Pasifik Okyanusa uzunluğu 5000 kilometreyi bulurken Amerika- Kanada sınır bölgesinden Kuzeye doğru yönelen uzunluğunun ise 4480 kilometre olduğu bilinmektedir.

Ülkenin yarısına çok yakın bir parçası Kanada Kalkanı ismi verilen bölgeden oluşmaktadır. Ülkenin bu bölgesi 4.568.889 kilometrekarelik bir alan ile oldukça büyük bir çaptan oluştuğunu göstermektedir. Dünya yüzölçümü sıralaması 2021 verilerine göre ikinci sıradan yerini alan Kanada’nın Kanada Kalkanı bölgesi Hudson Körfezinin etrafında bir kalkan şeklinde çevreleyerek Labrador kıyılarından başlayarak St. Lawrence Irmağı ve Huron ve Superior Göllerine kadar uzanmaktadır. St. Lawrence su yolu dünyanın en büyük su yolu olma özelliğini bünyesinde taşımaktadır. Gölleri ve kanalları denizle birleştirmesi de su yolunu değerli kılan bir diğer özelliği göstermektedir.

Kanada ülkesinde akarsuların hepsi su kaynaklarını denize dökmektedir. Yer alan nehirler ulaşım kaynağı olarak kullanıldığı gibi enerji kaynağı olarak da ülkede kullanılmaktadır. Kanada’nın en değerli nehirlerini Kuzey Buz Denizine, Atlas Okyanusuna ve Hudson Körfezine dökülen nehirler oluşturmaktadır. İlgili nehirlerden en büyüğünü Mackenzienin oluştururken bu nehirin uzunluğu 3700 kilometreyi ifade etmektedir. Mackenzien Kuzey Buz Denizine dökülerek işlevini yerine getirirken nehir yılın sekiz ayında donduğu için ulaşımda kaynaklık sağlayamamaktadır.

Kanada’nın başkenti Ottowa’dır. Ülkede on eyalet bulunurken yüzölçümü içerisinde üç bölge yer almaktadır. Ülkede etnik köken çeşitliliğinin oldukça fazla olduğu görülürken din açısından da farklılıklar içerdiği görülmektedir. Eğitim seviyesinin yüksek olması ve ekonomik koşulların yerinde olmasıyla dünya da ön plana çıkan ülkenin nüfusu 01.01.2021 verilerine göre 38.048.738 kişiden oluşmaktadır. Böylelikle dünya içerisinde nüfus yoğunluğu listesinin 38. sırasında yer almaktadır. Dünya yüzölçümü sıralamasında ikinci olan Kanada’nın dünya nüfusuna oranı %0,48’dir. Ülkenin iklim şartlarına göz atıldığında genel olarak iklimin soğuk olduğu bilinen bir gerçeği ifade etmektedir. Kanada’da kışlar uzun ve yağışlı geçmektedir. Yaz aylarında ise ülkede sıcaklık maksimum 16-20 santigrat dereceye kadar çıkmaktadır. Verilen bilgilerden de yola çıkılarak ülkenin genel olarak ikliminin soğuk hava şartlarına sahip olduğu söylenebilmektedir.

Kanada’nın topraklarının iki yanı denizle çevrilidir. Bu özellik ülkede deniz ulaşımının oldukça gelişmesine katkı sağlamıştır. Kanada limanlarına her tür tonajda gemi yanaşabilmektedir. Ülkenin en önemli limanlarının arasında ise Vancouver ve Sept-Ilest gösterilmektedir. Dünya’nın yüzölçümü açısından en büyük ikinci ülkesi olan Kanada’da bulunan havaalanı sayısı 61’i bulmaktadır. Yüzölçümü açısından bu denli büyük olan ülkede 120.000 kilometre uzunluğunda demiryolu bulunmaktadır. Ülkenin karayolu uzunluğu 280.251 kilometreyi gösterirken mevcut karayollarının %57’sine asfalt yapıldığı bilinmektedir.

Kanada kullanılan resmî dil açısından iki dili kendi coğrafyasında barındırmaktadır. Bu dilleri İngilizce ve Fransızca ifade ederken ülkenin yaygın dini olarak da Hristiyanlığın benimsendiği görülmektedir. Ülkenin para birimi Kanada Dolarıdır. Ülkenin ekonomik koşullarının iyi bir seviyede olmasındaki rolü verimli topraklarından, zengin balıkçılık sahalarından ve maden yataklarından almaktadır. Maden yataklarının verimli ve elverişli olması sanayideki gerekli hammaddelerin sağlanmasında belirleyici konumdadır.

Dünya’da yüzölçümü açısından ikinci sıraya mevcut rakamlar ele göz önünde bulundurulduğunda Antarktika’nın oturduğu görülmektedir. Toplam 14.000.000 kilometrekare ile Rusya’dan sonra en fazla yüzölçümüne sahip olan ülke Avrupa Birliği tarafından kendi egemenliğini oluşturduğu için kabul görmeyerek yerini Kanada’ya bırakmış durumdadır.

Çin

Toplam yüzölçümü 510.100.000 kilometrekare olan Dünya’da 9.706.961 kilometrekareyle Çin bu yüzölçümünün büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu verilerle beraber Çin’in Dünya yüzölçümü sıralaması 2021 bilgileri ile 3. sıradan yerini aldığı görülmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti olarak da adlandırılan ülke toplam yüzölçümü açısından 3. sırada yer alsa da kara toprakları büyüklüğü açısından Rusya’dan sonra gelen ilk ülke olarak bilinmektedir. Ülkenin kara sınırı 22.117 kilometrekare uzunluğunda seyrederken aynı zamanda toplam kara sınır açısından Dünya’nın en büyüğü özelliklerini taşımaktadır. Çin’in birbirinden farklı 14 ülke ile sınır olduğu görülmektedir. Bu ülkeler Güneydoğu Asya’da Vietnam, Laos ve Myanmar olarak yer bulurken Güney Asya’ da Hindistan, Bhutan, Nepal, Afganistan ve Pakistan’ı göstermektedir. Ülkenin Orta Asya’da sınır komşusu olduğu diğer ülkeler Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan’dır. Çin, İç ve Kuzeydoğu Asya’da Rusya, Moğolistan ve Kuzey Kore ile kara sınırını paylaşmaktadır. Ülkenin belirtilen ülke sınırları haricinde deniz üzerinde Güney Kore, Japonya, Vietnam ve Filipinler ile sınır komşusu olduğu yüzölçümü özellikleri arasında yer almaktadır. Dünya yüzölçümü sıralaması dâhilinde en büyük 3. ülke olan Çin’in Büyük Okyanus ile kıyı şeridi 14.500 kilometre uzunluğunda boy göstermektedir. Bu uzunluk Bohai, Sarı, Doğu Çin ve Güney Çin denizleri tarafından çevrelenmektedir.  Dünyanın önemli değerlerinden biri olarak görülen İpek Yolu ile de ilişkisi İpek Yoluna bağlı olan kara yolunun temeli olan Avrasya Stepleri Çin’in Kazakistan sınırına bağlayan toprağından oluşmasıyla bulunmaktadır.

Çin’in yüzölçümü içerisinde Güney ve Orta Asya’dan ülkeyi Himalaya, Karakurum, Pamir ve Tanrı dağların ayırdığı görülmektedir. Ülkenin Yangtze Nehir’i dünyanın en büyük 3. nehir’i olma özelliğini taşımaktadır. Ülkede bulunan Sarı Nehir’i ise dünyanın em büyük 6. Nehri olma konumuna sahiptir. Her iki nehirde Tibet Platosundan Doğu kıyısına kadar akmaktadır.

Ülkenin yeryüzü özellikleri arasında Kuzeyde bulunan Gobi ve Taklamakan çölleri baş gösterirken Güneyde subtropikal ormanlar arasında genişlik ve çeşitliliğe büründüğü gözlemlenmektedir. Ülkenin Doğuda yer alan Sarıdeniz ve Doğu Çin Denizi kıyılarında alüvyonlu tepeler yer almaktadır. Kuzeyde bu durum yerini çayırlara bırakırken Güney Çin’de tepeler ve alçak dağlar mevcuttur. Çin’in Batısı ise bünyesinde başta Himalaya dağları olmak üzere birbirinden büyük dağları barındırmaktadır. Dünya yüzölçümü en büyük ülkeler arasında en büyük 3. ülke olan Çin’in ikliminde kış ayları soğuk ve kuru geçerken yazları rüzgârlı, ılık ve nemli geçmektedir. Ayrıca ülkedeki karmaşık topoğrafya sebebiyle iklim özellikleri bölgeden bölgeye çeşitlilik gösterir.

Çin yüzölçümü en büyük 3. ülke olarak bayrağını ele alırken dünya nüfusu açısından 1. sırada yer almaktadır. 1.407.692.960 kişilik nüfusuyla dünya nüfusuna oranı %17,9’dur. Dünyadaki en fazla nüfusu bünyesinde bulunduran ülkenin dünya ekonomisindeki yeri de tartışılmaz boyuttadır. Ülkede 23 eyalet bulunurken 2 geniş özerk bölge mevcuttur. Çin Halk Cumhuriyetinin Pekin, Şangay, Tianjin ve Chongqing adlı 4 merkeze bağlı şehri vardır. Ülkenin Kuzeyi ile Güneyi arasında 5500 kilometre uzunluğunda bir alan yer almaktadır. Ülkenin nüfusunun bu denli kalabalık olması metrekare başına 400 kişinin düştüğü bir özelliğe sahip olmasını da beraberinde getirmiştir. Dünya nüfusunun ortalama %20’sini oluşturan ve yüzölçümü açısından da büyük bir alana sahip olan ülkenin resmî dili Çincedir. Ülkenin başkenti Pekin’dir. Yaygınlık gösteren ve mensup olunan birçok din bulunmaktadır. Bu dinlerin başında ise Şamanizm, Müslümanlık, Hristiyanlık, Budizm, Taoizm ve Dongba gelmektedir. Nüfusuyla beraber dünya ekonomik gücünde de 1. sıraya yerleşen Çin’in para birimi Renminbi’dir. Para birimi ülkede Yuan olarak da bilinmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Amerika Birleşik Devletleri Dünyada en büyük yüzölçümüne sahip olan ülkeler arasında listede 4. sırada yer almaktadır. Ülkenin toplamda dünyada kapladığı alan 9.629.091 kilometrekaredir. Ülkenin Doğuda Atlas Okyanusundan Batıda Büyük Okyanusa kadar uzanan 4.500 kilometre alanı bulunmaktadır. Ülke aynı zamanda Alaska ve Hawaii bölgesini de içine alan bir yüzölçümüne sahiptir. Dünya yüzölçümü sıralamasında 4. olan ülkenin içinde bulunan Alaska Kanada’nın Kuzeybatısında bulunurken Hawaii ise Büyük Okyanusta bulunmaktadır. Ve Amerika Birleşik Devletleri kıtasından 3200 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinin iklim özellikleri arasında çeşitlilikler görülmektedir. Ülkenin Doğu ve Batı kıyılarında sıradağlar vardır. İlgili sıradağlar okyanusların iç kısımlara kadar iklimlerin etki etmesini önlemektedir. Bu doğrultuda söz konusu kıyı şeritleri haricinde tüm ülkede kara iklimi hâkim olmaktadır. ABD’nin orta kısımları yükseklik özelliklerini barındırdığından ötürü mevsimler arasında sıcaklık farkı görülmemektedir. Bununla birlikte ülkenin Batısında yer alan bölgelerde görülen yağış oranı oldukça azdır.

Ülkede kendisine ait olan adalar bulunmaktadır. Yüzölçümünde etkisi bulunan adalardan birini Porto Riko oluşturmaktadır. Porto Riko Karayipler denizinde yer alan 9000 kilometrekarelik bir ada olma özelliğini taşımaktadır. Bununla beraber Virgin Adalarının da Danimarka’dan satın alınarak Amerika Birleşik Devletlerine bağlandığı görülmektedir. Dünya yüzölçümü en büyük ülke olan Rusya’dan sonra 4. sırada gelen ülkeye bağlı olan Virgin Adaları yine Karayip Denizi bölgesinde yer almaktadır. 1917 yılında ABD topraklarına dâhil olan adanın içerisinde 50 adet küçük ada daha bulunmaktadır. Virgin Adalarının Amerika Birleşik Devletleri üzerinde toplamda 346 kilometrekare alan kapladığı görülmektedir. Ülkenin toprakları içerisinde yer alan bölgelerden biri de Panama’dır. Panama kanalının iki tarafı sekiz kilometre uzunluğundadır. Panama Kanalı bölgesinin 1904 yılından 1978 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri tarafınca kontrol altında olduğu bilinmektedir. Fakat 1978 yılında yapılan antlaşmalar sonucunda kanalın sorumluluğu Panama’ya verilmiş durumdadır.

Amerika Birleşik Devletlerinin başkenti Washington’dur. Ülkede 50 adet eyalet olduğu görülürken 1 adet federal bölgeden oluşan idari bir sisteme sahip olduğu da görülmektedir. Ülke yüzölçümü bakımından dünya sıralamasında 4. sırada yer alırken dünyanın nüfus sıralamasında 3.sırada yer aldığı gözlemlenmiştir. Ülkenin nüfusu 331.449.281 kişiden oluşmaktadır. ABD’nin dünya nüfusuna oranı ise %4,21’dir. Ülkenin en kalabalık şehrinin New York olduğu görülmektedir. Kuzey Amerika kıtasında yer alan ülkenin komşu ülkelerinin Kuzey yönünde Kanada Güney yönünde ise Meksika olduğu bilinmektedir.

Amerika Birleşik Devletlerinin resmî kuruluş tarihi 4 Temmuz 1776’dır. Ülkenin en çok konuşulan dili İngilizceyken bunu takip eden dilin İspanyolca olduğu görülmektedir. Ülke birçok din, dil ve ırka sahip olmasıyla öne çıkmaktadır. Dünya yüzölçümü sıralaması 2021 bilgileri Amerika Birleşik Devletlerinin 4. sıraya koyarken ülkenin ekonomik açıdan Çin’den sonra dünya gücü olarak görülme özelliğine sahip olduğu da yer alan bilgiler arasındadır. ABD dünyada yoğun anlamda göçlere maruz kalan bir ülke olarak tanımlanmaktadır. Oldukça elverişli ve zengin topraklara sahip olan ülkeye pek çok turist ziyarette bulunur. Amerika Birleşik Devletlerinin dünyada oldukça popüler olan New York, California, Columbia, Los Angeles, San Francisco ve Las Vegas gibi şehirleri bulunurken Büyük Kanyon, Nevada Dağları, Columbia Platosu, Arizona Çölü ve Antelope Kanyonu gibi birbirinden farklı dünyanın dikkatlerini üzerine çeken doğal güzellikleri de bulunmaktadır. Ülkenin en yaygım görülen dini Hristiyanlıktır. Devamında en fazla benimsenen din olarak Musevilik, Müslümanlık, Budistlik ve Hinduluk gelmektedir. Ülkede hiçbir dine bağlı olmayan nüfusun sayısı da oldukça fazladır.

Brezilya

Brezilya yüzölçümü büyük olan ülkeler arasında dünya sıralamasında 5. sırada yer almaktadır. Sıralamasını toplam 8.515.767 kilometrekare ile koruyan ülkenin kapladığı su alanı 55.352 kilometrekaredir. Brezilya aynı zamanda Güney Amerika ve Güney Yarımkürenin en büyük ülkesi olma özelliğini taşımaktadır. Brezilya, Amerika’daki en büyük bölge olarak da bilinmektedir. Dünya yüzölçümü içerisinde Güney Amerika’nın Doğu kıyısını geniş bir şekilde çevrelemektedir. Brezilya’nın yüzölçümü bakımından sıralamaya giren diğer ülkeler gibi birçok sınır komşusu bulunmaktadır. Güneybatıda Arjantin ve Paraguay ile sınır olan ülke Batıda ise Bolivya ve Peru’yla komşudur. Kuzeybatıda Kolombiya ile sınır komşusu olan ülkenin beraberinde Kuzeyde Venezuela, Guyana, Surinam ve Fransız Guyanasını ile komşuluğu bulunmaktadır. Brezilya için genel olarak Ekvador ve Şili hariç her Güney Amerika ülkesi ile komşuluğu vardır denilebilir.

Brezilyanın yüzölçümü içerisinde birçok takımadaya sahip olduğu bilinmektedir. Bu takımadalar Fernando de Noronha, Rocas Atolü, Saint Peter ve Paul Rocks, Trindade, Martim Vaz gibi sayılabilmektedir. Ülkenin yüzölçümü kapsadığı zaman dilimini de etkilemektedir. Böylelikle 4 zaman diliminden yararlandıkları görülür. Ülkenin dünya yüzölçümü sıralamasında 5. olmasının yanı sıra dünyada Ekvator ve Oğlak Tropik’i bulunan tek ülke olduğu da kayıtlara geçen bilgiler arasında yer almaktadır. Buna ek olarak bitişik topraklara sahip olan tek ülke olduğu da sayılabilecek özelliklerinden birini ifade etmektedir.

Ülkenin yüzölçümü kapsamında birbirinden farklı tepeler, dağlar, ovalar ve yaylalar bulunmaktadır. Brezilya’nın 2.994 metre ile en yüksek noktasını Pico da Neblina bölgesi oluşturmaktadır. Ülkenin en alçak bölgesini ise Atlantik Okyanusu temsil etmektedir. Ülke dünyada en kapsamlı nehir sistemine sahiptir. Bu nehirleri sekiz drenaj havzası oluştururken bu yapı Atlantik’e doğru akmaktadır. Ülkedeki Amazon Nehir’i su hacmi bakımından dünyanın en büyük nehridir. İlgili nehir uzunluk açısından da 2. sıraya yerleşmiş durumdadır. Ülkedeki diğer büyük nehirleri Parana ve Iguaçu ana kolu olan Negro, Sao Francisco, Xingu, Madeira ve Tapajosu oluşturmaktadır.

Brezilya dünya nüfusunun 213.057.783 kişisini oluşturmaktadır. Bu veri Brezilyayı dünyada en çok nüfusa sahip olan ülkeler arasında 6.sıraya yerleştirmektedir. Ülke %2,71’lik bir rakamla dünya nüfusuna oranını taşımaktadır. Ülkenin iklimi genel anlamda tropik olarak seyretmektedir. Yaz ayları Doğu ve Kuzeydoğu bölgesinde sıcak geçerken kış ayları kıyı bölgeleri 20 santigrat dereceye kadar göstermektedir. Ülkenin soğuk bölgeleri genellikle dağlık alanlarıdır. Güneyde ise nemli ve astropikal bir iklim hâkimiyetini sürdürmektedir. Genel olarak Brezilya için toplamda 5 farklı iklimin vücut bulduğu söylenebilmektedir.

Ülkenin başkenti Brasilia’dır. Amazon ormanları ile dünyada adını duyurmayı başarmış olan ülkenin para birimi Brezilya Reali olarak geçmektedir. Ekonomik yöndne değerlendirildiğinde ülkenin dünyadaki en büyük şeker kamışı, soya, kahve, portakal, guarana, açai ve Brezilya fındığı üreticisi olduğu bilgilerine rastlanılmaktadır. Dünya yüzölçümü içerisinde büyük bir alana sahip olan ülke ekonomik yönden üretim açısından birçok sektörde sıralamaya girmiş durumdadır. Ülkede Latin kültürü benimsenmektedir. Brezilya dünyada adını geniş kitlelere mutfağıyla duyurmuş olan bir ülkedir. Ayrıca ülkede ziyaret edilen en popüler şehirler Sao Paulo, Rio de Janeiro ve Belem şehirleridir. Ülke aynı zamanda futbol konusunda da oldukça başarılar elde etmektedir. Karnavalların oldukça hâkim olduğu ve önem verildiği bölgede %83’lük bir oranla Hristiyanlık dini yaygınlık göstermektedir. Hristiyanlık dininin içerisinde Katolik olanlar daha fazla iken bu durumu Protestanlık takip etmektedir. Hristiyanlık dininden sonra yaygınlık gösteren din ülkede Spiritist’liktir. Geri kalan nüfus ise ya diğer dinlere mensuptur ya da hiçbir dine mensup değillerdir. Ülkenin anadili Portekizcedir. Portekizceyi ülkede İngilizce ve İspanyolca dilleri izlemektedir.

Avustralya

Avustralya dünyada yüzölçümü bakımından en büyük alanı kaplayan 6. ülke olma özelliğine sahiptir. Bu sıralamayı 7.692.024 kilometrekare ile elde etmektedir. Ülkenin kapladığı karasal alan 7.682.300 kilometrekaredir. Yüzölçümünün 58.920 kilometrekaresini ise su alanı oluşturmaktadır. Bununla beraber Avustralya dünyada en büyük Okyanusya ülkesi olarak bilinmektedir. Bu özelliklerine ek olarak Güney Yarımkürenin en büyük ülkesi olması da değerini arttırmaktadır. Avustralya, Avustralya Topluluğu olarak da adlandırılmaktadır. Dünyanın yüzölçümü sıralamasında yerini alan Avustralya Hint ve Pasifik Okyanuslar ile çevrelenmektedir. Asya Kıtası üzerinde ise Arafura Denizi ve Timor Denizi ile ayrılmaktadır. Ülkenin hiçbir kara sınırı komşusu bulunmamaktadır. Toplam kıyı şeridi uzunluğu ise 25.760 kilometredir. Avustralya’nın komşuları olarak Endonezya, Doğu Timor, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Vanuatu, Yeni Kaledonya ve Yeni Zelanda gösterilmektedir. Komşusu olan Yeni Zelanda ile arasında Tasman Denizi bulunmaktadır. Ülkenin denizlerle çevrili olması kendisine “ Ada Kıta” denilmesini de sağlamıştır.

Avustralya dünyanın en büyük mercan resifine sahiptir. Büyük Set Resifi olarak da bilinen bu bölge ülkenin Kuzeydoğu kıyısının açıklarında yer almaktadır. 2000 kilometreden çok daha fazla bir uzunluk özelliğine sahip olduğu da açıklanan bilgiler arasında yer almaktadır. Dünya yüzölçümü en büyük ülke kapsamında 6.sırada yer alan Avustralya’da dünyanın en büyük tek parça halindeki dağı bulunmaktadır. Augustus Dağı adı verilen dağ Batı Avustralya bölgesinde yer almaktadır. Ülkenin anakarası içerisinde yer alan en yüksek dağı ise Great Dividing Range üzerinde yer alan Kosciuszko Dağı’dır. Dağın 2228 metre yükseklikte olduğu yer verilen açıklamalar arasındadır.  Anakarada bulunmayan ve çok daha yüksek olan Makedon Dağı ise 2745 metre zirveyi sunmaktadır.

Avustralya iklimi yıl içerisinde değişkenlik göstermektedir. Yüzölçümü büyüklüğü çeşitli iklim kapılarını aralamasını beraberinde getiren ülkede Kuzeydoğu ’da tropik yağmur ormanları mevcuttur. Ülkenin Güneydoğu ve Güneybatı yönleri dağlık alanlardan oluşmaktadır. Merkezinin kural düzlükleri içerdiği Avustralya en düz kıta olma özelliğini kendisinde taşımaktadır. Dünya yüzölçümü sıralaması 2021 verilerinde listede ilk 10’a giren Avustralya dünyanın en kurak kıtası olarak da geçmektedir. Yıllık aldığı yağış miktarı ise 500 mm’dir. Ülkede yüksekliği ve uzunluğu bulunmayan yaylalar yer almaktadır. Bunun yanı sıra Güneydoğu’da verimli ovaları söz konusudur. Ülkede erozyonla ortaya çıkan anakaranın 3 milyar yıldan daha yaşlı olduğu kendisine ait bilgiler arasında kaydedilmiştir.

Avustralya dünya yüzölçümü sıralamasında önemli bir alan kaydetmiş olsa da nüfus yoğunluğu açısından dünyada 55. sırada yer almaktadır. 25.500.000 kişilik nüfusu dünya nüfusuna oranının %0,33 olduğu bilgilerini vermektedir. Ülkede kilometrekareye düşen kişi sayısı 2,8’dir. Bu durum nüfus yoğunluğu açısından gerilerde kaldığının bir göstergesidir. Ülkenin nüfusunun çok büyük bir bölümü Güneydoğuda yaşamaktadır.

Avustralya’nın başkenti Kanberra şehridir. Ülkenin ilgi gören ve popüler olan şehirleri ise Sydney, Kanberra, Melbourne ve Brisbane olarak bilinmektedir. Ülkenin ekonomik açıdan sıralamaya girdiği görülmektedir. Dünyanın en zengin 5. ülkesi olma özelliğini taşıyan Avustralya’da yaşam kalitesi oldukça yüksektir. Para birimi olarak ise Avustralya Doları kullanılmaktadır. Avustralya’da resmî dil olarak İngilizce kabul edilmiştir. Resmî bir dini belirtilmeyen ve dünyanın en büyük ülkelerinden biri olan Avustralya’da yaygın olarak Hristiyanlık dini benimsenmiş durumdadır. Ülkede bulunan Hristiyanların birçoğunun Katolik olduğu bilinirken neredeyse çeyrek nüfusunun hiçbir dine mensup olmadığı ifade edilen bilgiler arasındadır. Ülkedeki en eski yerli halk Aborijinler olarak adlandırılmakta ve Aborjinlerin bambaşka bir inanç yapı ve özelliklerinin bulunduğu bilinmektedir.

Hindistan

Hindistan dünyada yüzölçümü büyüklüğü açısından ilk 10’a giren ülkelerden birisidir. İlgili sıralama içerisinde 7. sıradaki yerini koruyan ülkenin dünyada kapladığı toplam alan 3.287.590 kilometrekaredir. Hindistan’ın kapladığı karasal alan 2.973.193 kilometrekaredir. Ülkenin toplam su alanı ise 314.070 kilometrekareyi göstermektedir. Ülke dünya yüzölçümü sıralamasına Asya kıtasının Güneylerindeki çevrelediği alan ile sahip olmaktadır. Hindistan’ın komşu olduğu birçok ülke bulunmaktadır. Bu ülkeler arasında başta Kuzeybatısında bulunan Pakistan ve Kuzeyinde bulunan Kaşmir gelmektedir. Ülkenin Kuzeydoğusunda yer alan Çin Halk Cumhuriyeti, Nepal ve Bhutan sınır komşularından diğerlerini yansıtmaktadır. Hindistan Güneydoğuda Bangladeş, Doğuda ise Mynmar ülkesine komşuluk yapmaktadır.

Ülke Hint alt kıtasının ve Avrasya bölgesinin çarpışması sonucu oluşurken ülkede 28 adet eyalet olduğu görülmektedir. Aynı zamanda 7 adet birlik bölgesi mevcuttur. Ülkenin Güneyinde Hint Okyanusu Batısında Umman Denizi Doğusunda ise Bengal Körfezi yer almaktadır. Ülkenin deniz kıyısı uzunluğunun 7.157 kilometre olduğu bilgileri özellikleri içerisinde bulunmaktadır. Hindistan Sri Lanka, Maldivler ve Endonezya’ya yakın olmasıyla da ön plana çıkmaktadır.

Hindistan yüzölçümü bakımından dünyada ilk 10 sıralamasına girerken büyüklüğünden ziyade nüfus yoğunluğu açısından da ilk 10 sıralamasına girerek dünyada nüfusu en fazla olan 2. Ülke olma özelliğini barındırır. Hindistan’ın toplam nüfusu 1.376.238.018 kişiden oluşmaktadır. 2021’in en güncel verilerini yansıtan bu rakamın aynı zamanda dünya nüfusuna olan oranında %17,5’ini yansıttığı görülmektedir. Dünya yüzölçümü kapsamında önemli bir yeri olan ülkenin nüfusundaki artışa etki eden durumlara örnek olarak tıbbi gelişmeler ve tarımsal verimlilik gösterilmektedir. Metrekare başına düşen insan sayısının da bu verilerden yola çıkılarak oldukça fazla olduğu bilinmektedir. Ülkenin iklim özellikleri ele alındığında hâkim olan iklim türünün Muson olduğu görülmektedir. Ülkede Kasım ve Şubat ayları serin geçerken Şubat ayından itibaren sıcaklıkların yükseldiği gözlemlenmektedir. Hindistan’da Nisan ayı itibariyle sıcaklıkların 40-45 dereceye kadar yükseldiği bilinmektedir. Güney bölgelerinin çok daha sıcak geçtiği bilinirken ülkenin nem oranı da oldukça yüksek seyretmektedir

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’dir. Ülkede kullanılan para birimi Hindistan Rupisidir. Ülkenin ekonomisi nominal açıdan 7. sırada yerini alırken satın alma gücü açısından dünyada 3. büyük ülke olduğu görülmektedir. Hindistan’da kabul edilen ana dili Hintçedir. Fakat Hintçenin dışında 850 adet dilden fazla dilin konuşulduğu görülmektedir. Ülkenin %79,8’lik oranı ile mensup olunan dininin Hinduizm olduğu görülürken Hinduizm’i İslam, Hristiyanlık, Sihizm, Budizm ve Jainizm takip etmektedir. Ülkede Hindu, Sih, Jainist, Zerdüştçü ve Bahai nüfusu oldukça fazladır. Hindistan Müslümanların dünyada en çok yaşadığı 3. ülkedir. Ülkenin kültür özellikleri tüm dünyada adını ve etkisini duyurmuş durumdadır. Dünyada Hint sineması, Hint mutfağı, Hint müziği ve Hint dansı popülerliğini korumaktadır. Ayrıca ülkenin kültürünün temeli halkı birleştirici bir özellik taşımaktadır. Ülkenin en çok ilgi gören ve en çok ziyaret edilen şehirleri Delhi, Kerala, Goa, Mumbai, Agra ve Chennai şehirleridir. Bununla beraber Mumbai ülkenin en kalabalık şehri olarak yer bulmaktadır. Ülke dünyanın yedi harikasından birini bünyesinde bulundurmaktadır. Taç Mahal yedi harikadan birini yansıtırken dünya çapında turistik bir simge haline gelmiştir.

Arjantin

Arjantin yüzölçümü özellikleri açısından dünyada yüzölçümü en büyük olan ülkeler arasında ilk 10’a girerek 8.sırada yer almaktadır. Arjantin’in dünyada kapladığı toplam alan 2.780.400 kilometrekaredir. Bu alanın en büyük kısmını kara alanı 2.736.690 kilometrekare alan ile oluşturmaktadır. Ülkenin kapladığı su alanı ise 43.710 kilometrekareye karşılık gelmektedir. Dünya yüzölçümü sıralamasında önemli bir alana sahip olan Arjantin Güney Amerika’nın Güney kısmında ve And Dağları ile Atlas Okyanusunun arasında yer bulmaktadır. Ülkenin komşuları kuzeyde Bolivya ve Paraguay ülkeleridir. Kuzeydoğusunda Brezilya ve Uruguay olan Arjantin’in Batıda ise Şili ile sınır komşusu olduğu görülmektedir. Ülke Batı kesiminde And Dağları ile çevrili bir biçimdedir. Bu dağlar 6000 metrenin üzerinde seyretmektedir. Aconcagua Arjantin’in ve Amerika Kıtasının en yüksek tepesidir. Yüzölçümünde 8.sıraya sahip olan ülkede dünyanın en yüksek iki yanardağı yer almaktadır. Bu dağlar Ojos del Salado ve Monte Pissis olarak bilinmektedir.

Arjantin’de Bariloche Güney And’ların eteklerinde başlayan ve Pampa’nın batı kısmında bulunan iki büyük göller bölgesi bulunmaktadır. İlgili bölgede aynı zamanda UNESCO kararı ile Dünya Mirası olarak görülen Los Glaciares Milli Parkı, Lago Argentino, Lago Viedma ve Perito Moreno Buzulu yer almaktadır. Dünya yüzölçümü en büyük olan ülkelerden birini ifade eden Arjantin’in ikliminde çeşitlilikler görülmektedir. Arjantin’in Kuzeyinde yağmur ormanları bulunurken Güneyde çöl iklimi hâkimliğini sürdürmektedir. Ülkede genel olarak ılıman bir iklim görüldüğü söylenebilmektedir. Ayrıca bulunan çöller yaz aylarında 50 derece sıcaklığa kadar çıkarken kış aylarında soğuk ve kuru bir hava şartı göstermektedir.

Arjantin dünya nüfusu sıralamasında 31. sırada yerini almaktadır. Yüzölçümü büyüklüğü bilinen ülke nüfus yoğunluğu açısından arka planda kalmaktadır. Ülkede güncel 01.01.2021 verilerine göre 45.808.747 kişi bulunmaktadır. Aynı zamanda ülkenin dünya nüfusuna oranı %0,58’dir. Ülkenin başkenti Buenos Aires adlı şehirdir. Ülkenin ekonomisinin dünya genelinde tarıma ve sanayiye dayalı olarak sürdürüldüğü bilinmektedir. Bununla beraber Arjantin’de zengin maden yataklarının bulunduğu bilinen bir gerçektir. Ülkedeki para birimi ise Arjantin Pezosu ’dur. Arjantin’de konuşulan resmî dil İspanyolcadır. Ülkede İspanyolcanın ardından yüksek oranda İtalyanca konuşulduğu görülürken Arap kökenli Arjantinli Doğu Akdeniz Arapçası ’da konuşulmaktadır. Bunun yanı sıra 40’tan fazla dilin konuşulduğu da bilinmektedir. Ülkede en çok benimsenen ve mensup olunan dinin Hristiyanlık olduğu görülmektedir. Ülkedeki kişilerin %92’si Hristiyanlık dinine mensup Katolik’tir. Ülkede bulunan kişilerin %2’si Protestan iken %2’si de Yahudi’dir. Geriye kalan dinlere mensup olan kişiler ise ülkedeki kişi sayısının %4’ünü oluşturmaktadır.

Kazakistan

Kazakistan dünya yüzölçümü en büyük olan ülkeler arasında 9. sırada bulunmaktadır. Ülkenin dünyada kapladığı alan toplamda 2.724.900 kilometrekaredir. Kazakistan’ın toplam yüzölçümü içerisinde kapladığı alanın büyük bir kısmını kara alanı oluşturmaktadır. Ülkenin kara alanı toplanı 2.699.700 kilometrekare iken kapladığı su alanı ise 25.200 kilometrekaredir. Dünyanın yüzölçümü en büyük ülkeleri arasına giren Kazakistan’ın iki kıtada toprakları bulunmaktadır. Ülke Avrupa’yı Asya’dan ayıran bölge olarak bilinirken Azerbaycan’da da toprakları mevcuttur. Dünyada denize kıyısı bulunmayan kıtalararası ülke olma özelliğini taşımaktadır. Kazakistan’ın sınır komşuluğu yaptığı birden fazla ülke mevcuttur. Bu ülkeler sırasıyla Rusya, Özbekistan, Çin, Kırgızistan ve Türkmenistan’dır.

Kazakistan Hazar Denizi ve Altay Dağları arasında Batıdan Doğuya kadar uzanmaktadır. Ayrıca ülkenin Kuzey yönünden Güney yönüne doğru Batı Sibirya ovalarından Orta Asya vaha ve çöllerine kadar genişlik göstermektedir. Kazakistan’daki en önemli göllerin başında Aral Gölü, Balkaş Gölü ve Zaysan Gölü gelmektedir. Ülkedeki nehirler ise Çarın Kanyonu, İrtiş, İşim, Ural ve Seyhun adlı nehirlerdir. Ülke akarsu sayısındaki fazlalığıyla da dikkat çekmektedir. Dünya yüzölçümü sıralamasında büyük bir yeri olan Kazakistan’ın 8500 tane akarsuyu bulunmaktadır. Ülkede bulunan Kazak Bozkırı Kazakistan’ın üçte birini oluşturmaktadır. Büyüklüğü ile ilgili bozkır dünyanın en büyük kuru bozkırı olarak geçmektedir. Ülkede görülen iklim özellikleri aşırı karasal olmasıyla dikkat çeker. Karasal iklimin etkileriyle yazları ılık seyrederken kış ayları çok soğuk geçmektedir. Kış ayları kurak geçerken ülkedeki yağışlar kurak olma özellikleri taşımaktadır. Ayrıca ülkenin başkenti dünyanın en soğuk olan Ulan Batur’dan sonra ikinci başkenti olarak bilinmektedir.

Kazakistan dünyada yüzölçümü en büyük olan ülkeler arasında 9. sırada yer almış olsa da nüfus yoğunluğu açısından dünya sıralamasında 65. sırada yerini bulmaktadır. Ülkenin nüfusu toplamda 19.001.000 kişiden oluşmaktadır. Dünya nüfusuna oranı ise %0,24 olarak kayıtlara geçmektedir. Ülkenin başkenti Nur-Sultan’dır. Kullanılan para birimi Kazakistan Tengesi olarak geçerken ekonomisi Orta Asya’daki en güçlü ekonomiye sahip olmasıyla öne çıkmaktadır. Ekonomideki büyüklüğü tarım, hayvancılık ve sahip olduğu doğal kaynaklar sonucunda vücut bulmuştur. Ülke 21. yüzyılın yaşanılan ilk 10 yılı kapsamında en dinamik 25 ekonomisi arasında 3. sırada kayıtlara geçmiştir. Kazakistan’da kabul edilen 2 farklı resmî dil bulunmaktadır. Bu diller Kazakça ve Rusçadır. Ülkede mensup olunan en yaygın dinin İslam olduğu görülürken ülke nüfusunun %70,2’sini Müslümanlar oluşturmaktadır. Müslümanların birçoğu ise Sünnilik ’in Hanefi mezhebine mensup olarak yaşamlarını sürdürmektedir. Ülkenin %26’sı Hristiyanlık dinine mensup iken sırasıyla bu dinleri Budistlik ve diğer dinler takip etmektedir.

Cezayir

Cezayir dünya yüzölçümü büyüklüğü açısından sıralamaya giren ülkeler arasında değerlendirilmektedir. Ülkenin dünya içerisinde kapladığı toplam alan 2.381.741 kilometrekaredir. Bu alan ile birlikte dünyada en büyük olan 10. ülke olarak geçmektedir. Ülkenin tamamı kara alanı olarak geçmektedir. Dünyadaki en büyük Afrika ülkesi olma özelliğini de beraberinde taşımaktadır. Dünya yüzölçümü toplamında etkin bir yeri olan ülke Akdeniz ve Afrika kıtasında yer almaktadır. Afrika kıtasının en büyüğü olduğu gibi Akdeniz kıtasının da en büyük ülkesidir. Ülke Güney kesiminde Sahra Çölünün değerli bir bölümünü çevrelemektedir. Ülkenin sahil uzunluğu 1200 kilometreyi bulurken doğal limanlar pek bulunmamaktadır. Ülkedeki kıyılar dağlara yakınlığı ile bilinmektedir. Atlas Dağları Fas’tan başlangıç göstererek Doğuya doğru Tunus’a kadar 2400 kilometre uzunluğunda yer bulur. Ülkenin Kuzeyde ve Güneyde dağ sıraları yer alır. Tell Atlasları Kuzeydeki dağ sıralarını ifade ederken Sahra Atlasları ise Güneydeki dağ sıralarına verilen isimleri yansıtır. Sıra dağlar arasında ovalar ve yaylalar hâkimiyetini kurarken Atlas Sıradağları Cezayir’in en yüksek noktalarından birini oluşturmaktadır. Bu nokta 2.900 metre yüksekliğinde seyretmektedir. Ülkenin bilinen en yüksek alanı ise 3.003 metre yükseklik ile Sahra Çölünde yer alan Tahat Zirvesidir.

Cezayir’in Kuzeydoğudaki sınır komşusu Tunus’tur. Doğu yönünde Libya ile komşu olan ülke, Güneydoğuda Nijerya Güneybatıda ise Moritanya ve Mali ile komşuluk yapmaktadır. Ülkenin Batı yönünde komşu olduğu ülkeler ise Fas ve Batı Sahra olarak bilinmektedir.

Cezayir’in iklim özellikleri ele alındığında ülkede Akdeniz iklimi ve çöl ikliminin baş gösterdiği görülür. Kuzeyde Akdeniz ikliminin etkilerinin görüldüğü ülkenin Güneyi çöl iklimini yansıtır. Deniz kıyılarında kış ayları ılık geçerken yaz aylarında sıcaklıklar yükselmektedir. Dünya yüzölçümü sıralaması 2021 bilgileri ile dünyanın en büyük 10.ülkesi olan Cezayir dünya nüfus yoğunluğu sıralamasında 32. sırada yer almaktadır. Ülkenin toplam nüfusu 44.700.00 kişiden oluşmaktadır. Bu rakamla Afrika’nın en kalabalık 8. ülke olma özelliğini de bünyesinde taşımaktadır. Cezayir’in dünya nüfusuna oranı ise 01.01.2021 güncel bilgilerine göre %57’dir. Ülkenin başkenti Cezayir olarak geçmektedir. 31 vilayete ayrılarak yönetilmektedir. Kullanılan resmî para birimi Cezayir Dinar’ıdır. Ülke Afrika kıtasının en zengin ülkelerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Ülkenin dünyada önemli bir doğalgaz ve petrol üreticisi olduğu bilinirken aynı zamanda bu kaynakları ihraç etmektedir. Topraklarının elverişli olması ekonomisini doğrudan etkilemektedir. Demir, uranyum ve çinko yatakları toprak zenginlikleri çerisinde bulunmaktadır.

Cezayir’in konuşulan resmî dili Arapçadır. Bu dili Fransızca ve Berberi’ce takip etmektedir. Ülkenin neredeyse tamamı Müslümanlık dinini benimseyerek bu dine mensup olarak hayatlarını sürdürmektedir. %99’u Müslüman olan ülkenin geriye kalan %1’lik kısmı Hristiyanlık ve Yahudilik dinine mensuptur. Ülke Akdeniz mutfağından etkilenerek dünyada lezzetleri ile adını duyurmayı başarmıştır. Cezayir’de birçok tarihi ve kültürel anlamda eser bulunmaktadır. Özellikle Sahra Çölüne olan ziyaretler turistik akının büyük bir bölümünü ifade etmektedir. Ülkede UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesine alınan önemli bir bölge bulunmaktadır. Bu bölge ülkenin başkentinde yer alan Kasbah bölgesidir. Ülkenin dünyaca duyulan ve dünyanın ilgisini çeken bir diğer eseri ise yine başkentte yer alan Notre Dame Katedrali olarak geçmektedir.